NEWS

STRATEGIJA RAZVOJA

Shodno kompletnom tržišnom nastupu i poslovnoj politici, kompanija “Toza Marković” veliki značaj polaže na razvoj. Počevši još 1996. godine da radi na strateškom razvoju, kompanija je ušla u ciklus godišnjih ulaganja, i to iz sopstvenih fondova, bez kreditnog zaduživanja u: nove programe, nove tehnologije i proširenje asortimana. Te godine je započeta nova razvojna strategija – dinamičan investicioni ciklus, kojim se znatno povećava proizvodna konkurentnost i izvozna sposobnost kompanije; učvršćuje pozicija lidera u jugoslovenskoj industriji građevinskog materijala.

Do sada je u okviru programa realizovano više velikih investicija okvirne vrednosti 25 miliona evra :

– 1996. – otvoren pogon za izradu dekorativnih keramičkih pločica postupkom “trećeg paljenja”;

– 1997. – otvoren novi pogon za proizvodnju keramičkih sinter podnih pločica;

– 1998. – otvoren novi pogon za primarnu preradu gline;

– 2000/2001. – pokrenute dve nove automatske linije za proizvodnju crepa;

– 2000/2001. – nabavljena oprema za izradu i konfekcioniranje kompozita keramičkih pločica;

– 2002. – pokrenuta nova automatska linija za proizvodnju monoporoznih zidnih pločica velikog formata, vredna 5 miliona evra, kapaciteta 1,5 milion m˛ godišnje;

– 2008. – otvoren novi pogon za proizvodnju i automatizaciju žljebnjaka i specijalnih komada crepa;

– 2008. – pokrenuta linija za automatsko pakovanje i silikonizaciju crepa;

– 2009/2010 – pokrenute dve nove linije za automatizaciju slaganja crepa na vagone i sušare;

– 2009/2010 – prošireni proizvodni kapaciteti u okviru fine keramike za proizvodnju velikih formata (25×50 i 30×60);

– 2010 – licencirana proizvodnja novih zidnih i podnih pločica u saradnji sa italijanskim i španskim tehnolozima.

Ulaganja se nastavljaju, a planovi za budućnost i strateški razvoj su uvek među prioritetima kompanije “Toza Marković”.

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.