NEWS

Organizaciona struktura

“TOZA MARKOVIĆ”d.o.o. Kikinda je najveći izvoznik građevinskog materijala od pečene gline. Ceo industrijski kompleks “Toze Marković”obuhvata površinu od 214 ha. Od nadaleko poznate Kikindske gline nastaju ekološki čisti, prirodni materijali, koji značajno doprinose zdravom stanovanju, bioklimi i toplini porodičnog doma.

“TOZA MARKOVIĆ” d.o.o., raspolaže organizacionom strukturom sledećeg sastava :

1.Pogon 1 (Glinokop) – eksploatacija, prerada i proizvodnja gline;

2.Pogon 2 (Gruba Keramika) – proizvodnja grube keramike (krovni pokrivač- crep i blokovska roba);

3.Pogon 3 (Fina Keramika) – proizvodnja fine keramike ( keramičke zidne i podne pločice, kompoziti, dekorisane pločice; bordure i listele postupkom trećeg paljenja, frite);

4.Pogon 4Održavanje pogonske spremnosti proizvodnih jedinica, izrada rezervnih delova, unutrašnji transport;

5.Uprava sa šest sektora: Sektor unutrašnje trgovine; Sektor spoljne trgovine; Marketing sektor; Finansijski sektor; Razvojni sektor i Sektor pravnih i Opštih poslova.

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.