NEWS

MAMUT “KIKA”

U krugu kompanije nalazi se izuzetno značajno paleontološko otkriće: skelet mamuta (Mammuthus trogonetherii) starog preko 70.000 godina, koji već predstavlja svojevrsnu atrakciju, o čemu svedoče brojne organizovane posete. Pronađen je 4.12.1996. godine, u glinokopu “TOZE MARKOVIĆ” prilikom redovne eksploatacije gline, na dubini od 20m. Visok je 4m, dugačak je 7m, širok 3m. “Kika” je u međuvremenu, postala prava atrakcija, a ustanovljeno je da se radilo o ženki staroj oko 64 godine. Ovo otkriće jedinstveno je na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, jer su prvi put na jednom mestu pronađeni ostaci mamuta.

Projekat “Kikindski mamut” nastao je kao rezultat uspešne saradnje društvenih i kulturnih institucija iz cele Srbije usmerenih ka zaštiti očuvanih fosilnih ostataka mamuta otkrivenih u Kikindi, 1996. godine. Projekat je okupio preko devedesetoro stručnjaka iz različitih oblasti – paleontologije, arheologije, menadžmenta, informacionih tehnologija, kulturnog turizma, privrede i marketinga koji su tokom dvanaest meseci radili na njegovoj realizaciji. “Kikindski mamut” je postao sveobuhvatni kulturno-turistički proizvod i okosnica razvoja kulturnog turizma u regionu.

Ostaci mamuta vrste Mammuthus trogontherii otkriveni su u pogonu fabrike “Toza Marković”.Aktivnosti su započele 3D laserskim beskontaktnim skeniranjem ostataka mamuta, čiji je izgled prethodno arheološkim postupcima autentično rekonstruisan i konzervisan.Na ovaj način dobijeni su kompjuterski modeli kostiju koji su poslužili kao baza za izradu animacija za film i ilustracija za kompakt disk.

Tako je “oživela” džinovska preistorijska životinja koja je na tlu Evrope živela pre 500.000 godina. Originalni skeletni ostaci Kikindskog mamuta, popularno nazvanog Kika, izloženi su u okviru stalne postavke Narodnog Muzeja Kikinda, gde je sačuvano preko 90% koštane mase i izloženo u namenski adaptiranoj prostoriji u okviru muzeja. Prateći sadržaj čini skeletna replika mamuta u prirodnoj veličini, koja je postavljena u dvorištu muzeja.

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.