NEWS

Politika kvaliteta

Osnovno opredeljenje i neprekidna težnja Toze Markovića d.o.o. Kikinda je postizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja i potpunog zadovoljenja zahteva kupaca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda. Za realizovanje svog osnovnog opredeljenja Toza Marković d.o.o. Kikinda, postavila je sebi sledeće zadatke:

-Orijentisanost ka kupcima;

praćenjem njihovih zahteva,

proširenjem asortimana proizvoda,

stalnim poboljšanjem kvaliteta,

smanjenjem broja reklamacija.

-Maksimalna privrženost rukovodstva razvoju i kontinuiranom unapređenju efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom;

-Otvorenost za sve zainteresovane strane (kupce, dobavljače, zaposlene, društvo i javnost) na unapređenju kvaliteta;

-Planiranje kvaliteta,

Postavljanje ciljeva kvaliteta i praćenje njihovog ostvarivanja (povećanje učešća Toze Markovića d.o.o. Kikinda na tržištu, razvoj novih tehnologija i proizvoda, sniženje troškova, smanjenje škarta, kontinualna poboljšanja);

-Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje od značaja za poboljšanja i unapređenja;

-Obezbeđenje upravljanja resursima; kako infrastrukturom, tako i ljudskim resursima, pri čemu se naročita pažnja poklanja obrazovanju, obuci, kompetentnosti i znanju zaposlenih; kao i obezbeđenju humanih i fizičkih faktora radne snage.

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.