NEWS

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP PREMIUM KIKINDA (360mm x 210mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 421 x 251 mm
-Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
-Masa: 2,75 kg
-Razmak letava: cca 300-360 mm
-Za 1 m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

-U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (crep se može postaviti pravolinijski ili smaknuto – svaki sledeći red se pomera za pola crepa).

-U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.

-U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP KLASIK PREMIUM (360mm x 210mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 421 x 251 mm
-Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
-Masa: 2,75 kg
-Razmak letava: cca 300-360 mm
-Za 1m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP M – 333 (335mm x 205mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 400 x 245 mm
-Pokrivne dimenzije: 335 x 205 mm
-Masa: 2,5 kg
-Razmak letava: cca 335 mm
-Za 1 m² krova potrebno je 14,5 komada crepa.
-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

-U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (crep se može postaviti pravolinijski ili smaknuto – svaki sledeći red se pomera za pola crepa).

-U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.

-U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP M – 002 (335mm x 205mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 405 x 245 mm
-Pokrivne dimenzije: 335 x 205 mm
-Masa: 2,6 kg
-Razmak letava: cca 335 mm
-Za 1m² krova potrebno je 14,6 komada crepa.
-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP M – 977 (345mm x 210mm) SRPS EN 1304

Dimenzije: 410 x 255 mm
Pokrivne dimenzije: 345 x 210 mm
Masa: 2,9 kg
Razmak letava: cca 345 mm
Za 1m² krova potrebno je 13,8 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

-U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).

-U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja avanskog prostora obavezno korišćenje krovne folije.

-U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanjem žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP M – 993 (330mm x 190mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 400 x 245 mm
-Pokrivne dimenzije: 330 x 190 mm
-Masa: 2,6 kg
-Razmak letava: cca 330 mm
-Za 1m² krova potrebno je 16 komada crepa.
-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE M – 997 (290-200mm x 190mm) SRPS EN 1304

-Dimenzije: 405 x 230 mm
-Pokrivne dimenzije: 290-200 x 190 mm
-Masa: 2,6 kg
-Razmak letava: cca 290-200 mm
-Količina crepa potrebna za 1m² površine krova:
a) 18.2 komada pri razmaku letava od 290 mm
b) 26.3 komada pri razmaku letava od 200 mm

-Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25°. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje sa razmakom letava od 200 mm do 290 mm. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 280 mm. Krov se pokriva sa desna na levo počevši od strehe prema slemenu krova (tokom postavljanja crepa voditi računa da se svaki sledeći red pomera za pola crepa / smaknuto).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Specijalni komadi crepa

Skica montiranja crepa sa specijalnim komadima

FALCOVANI CREP OD GLINE TIP M – 272 (330mm x 180mm) SRPS EN 1304

Dimenzije: 400 x 225 mm
Pokrivne dimenzije: 330 x 180 mm
Masa: 2,3 kg
Razmak letava: cca 330 mm
Za 1m² krova potrebno je 16,6 komada crepa.
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (tokom postavljanja crepa voditi računa da se svaki sledeći red pomera za pola crepa / smaknuto). Polovine crepova dobijaju se sečenjem celih crepova na licu mesta.
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Biber Lux

Tehnički podaci

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.